LECTURA DE TESI Dificultades que plantea la enseñanza/aprendizaje de ELE para alumnado camerunés de lengua materna medùmba (entre el contraste de lenguas y las creencias sociolingüísticas y educativas).

Descargar pdf

Autor/a: Christelle Yagang

Títol: Dificultades que plantea la enseñanza/aprendizaje de ELE para alumnado camerunés de lengua materna medùmba (entre el contraste de lenguas y las creencias sociolingüísticas y educativas).

Direcció: Dra. María Ángeles Calero Fernández

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat  en Territori Patrimoni i Cultura 

Departament:     Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Data:                   19 de juny

Hora:                  11.00 hores

Lloc:                    Rectorat. Sala de juntes de la segona segona. Lleida