Inmunoendocrine responses against Neospora caninum infection in pregnant cows

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: José Daniel Martínez Bello

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Fernando López Gatius - Dra. Beatriz Serrano Pérez

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Departament: Ciència Animal

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 28 de Setembre de 2016

Hora/Time: 12.30 hores

Lloc/Llugar/Place: ETSEA - Sala de Juntes - Edifici 5