Improvement of the implementation of an Assistant Personal Robot

Descargar pdf

Autor/a: Javier Moreno Blanc

Tesi: Improvement of the implementation of an Assistant Personal Robot

Direcció: Dr. Jordi Casanovas Salas - Dr. Jordi Palacín Roca, UdL

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Data i Hora: 30 - 06 -2017 , 11.45h

Lloc: Escola Politècnica Superior , Sala de graus (2.03)

Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació