"High-speed PCA-based identification of banknotes"

Descargar pdf

Autor/a: Marc González Capdevila

Tesi : "High-speed PCA-based identification of banknotes"

Direcció: Dr. Francisco Clarià Sancho - Dr. Francisco Sebé Feixas

Tutoria: Dr. Francisco Sebé Feixas

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Titulació de Doctorat: Doctor per la Universitat de Lleida. Opta a les Mencions Industrial i Internacional.

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data: 27/07/2018  Hora: 11.30h

Lloc: Escola Politècnica Superior. Sala de Graus