High carotenoid corn: Agronomic evaluation and interactions with insect pests

Descargar pdf

Doctorand/a: Daniela Zanga

Títol: High carotenoid corn: Agronomic evaluation and interactions with insect pests

Direcció:  Dr. Ramon Albajes Garcia - Dr. Paul Christou - Dra. Roxana Savin

Comissió  Acadèmica  del  Programa  de  Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

Dept./Centre:  Producció Vegetal i Ciència Forestal

Data: 27 de gener de 2017           

Hora: 11.00 hores

Lloc: ETSEA - Edifici 1 - Sala de Graus