“Geomorphic responses to natural and human disturbances in a mountain catchment at multiple temporal and spatial scales”

Descargar pdf

Autor/a: Manel Llena Hernando

Tesi : “Geomorphic responses to natural and human disturbances in a mountain catchment at multiple temporal and spatial scales”

Direcció: Dr. Damià Vericat Querol - Dr. Mark William Smith

Tutoria: Dr. Damià Vericat Querol

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sòl

Data i hora: 8/11/2019 - 10:00h

Lloc: Sala de Juntes de la 3a planta de l'Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida (espai 3.31)