"Genetic biomarkers for fat content and fatty acid composition in pork"

Descargar pdf

Autor/a: Sofia Gol Parera

Tesi : "Genetic biomarkers for fat content and fatty acid composition in pork"

Direcció: Dra. Ramona Natacha Pena Subirà - Dr Joan Estany Illa

Tutoria: Dra. Ramona Natacha Pena Subirà

Dept./Centre: Ciència Animal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 03 Enginyeria agronòmica

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 15/5/2019 fins al 24/05/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de  14/5/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 15/6/2019.