Estudi de les adaptacions metabòliques derivades del dèficit de frataxina en Saccharomyces cerevisiae

Descargar pdf

Autor/Autora/author: David Alsina Obiols

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Joaquim Ros Salvador -Dr. Jordi Tamarit Sumalla

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Salut

Departament: Ciències Mèdiques Bàsiques

Data lectura/Fecha Lectura/Date defence: 15 de juliol de 2016

Hora/Time: 11.00 hores

Lloc/Lugar/Place: Unitat Docent Arnau de Vilanova - Aula 0.22