"Estimating greenhouse gases and ammonia emissions from irrigated agricultural systems (fruit tree crops and forage crops)"

Descargar pdf

Autor/a: Marta Vilarrasa Nogué

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Maria Rosa Teira Esmatges - Dr. Josep Maria Villar Mir

Tutoria: Dra. Maria Rosa Teira Esmatges

Dept./Centre: Medi Ambient I Ciències Del Sòl

Data i hora: 5 de juny de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics a través d'aquest enllaç