Efectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica en Atenció Primària

Descargar pdf

Autor/a: Francesc Josep Rubí Carnacea

Tesi: Efectivitat d’una intervenció fisioterapèutica basada en la pre-activació del transvers abdominal en pacients amb lumbàlgia inespecífica crònica en Atenció Primària

Direcció: Dr. Jorge Soler González, UdL

Dept./Centre: Infermeria i Fisioteràpia

Doctorat en Salut

Data i hora : 03-07-2017 , 12.00h

Lloc: Campus de Ciències de la Salut, Sala d'Actes.