Efecte d’un programa d’Intervenció Assistida amb Gossos en persones majors de 65 anys amb trastorns de l’aparell locomotor

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: Carlos Casanova Gonzalvo

Direcció/Dirección/Direction: Dra. Pilar Jürschik Giménez

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Salut 

Departament: Infermeria i Fisioteràpia

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 26 de setembre de 2016

Hora/Time: 12.00 hores

Lloc/Llugar/Place: Ciències de la Salut - Aula Magna