"Educar la afectividad a través de los juegos deportivos tradicionales"

Descargar pdf

Autor/a: Veronica Muñoz Arroyave

Tesi : Educar la afectividad a través de los juegos deportivos tradicionales

Direcció: Dr. Antoni Costes Rodríguez - Dr. Pere Lavega Burgués

Tutoria: Dr. Pere Lavega Burgués

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 13/05/2019 fins al 22/05/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 07/05/2019.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 13 de juny de 2019.