"Diseño, desarrollo y validación de un método LEAN de creación de MOOC"

Descargar pdf

Autor/a: Pedro Agustín Pernías Peco

Tesi : “Diseño, desarrollo y validación de un método LEAN de creación de MOOC”

Direcció: Dr. Francisco Javier Carrera Farrán, UdL- Dra. Mercè Gisbert Cervera, URV

Tutoria: Dr. Francisco Javier Carrera Farrán

Dept./Centre: Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  09 Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 05/11/2018 fins al 14/11/2018, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa, segons s’ha acordat a la reunió de 25/10/2018.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 10/12/2018.