“Dielectric solar concentrators for building integration of hybrid photovoltaic-thermal systems”

Descargar pdf

DEFENSA DE TESI

Autor/a: Alberto Riverola Lacasta

Tesi : “Dielectric solar concentrators for building integration of hybrid photovoltaic-thermal systems”

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sol

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data i hora: 03/09/2018 -  11.00h

Lloc: Escola Politècnica Superior - Sala de Graus (2.03)