"Design, Construction and Characterization of Holographic Optical Elements for Building-Integrated Concentrating Photovoltaics"

Descargar pdf

ACTE DE DEFENSA TESI DOCTORAL

Autor/a: Julia Marín Sáez

Tesi : "Design, Construction and Characterization of Holographic Optical Elements for Building-Integrated Concentrating Photovoltaics"

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas,  UdL  - Dr. Jesús Atencia Carrizo, Unizar

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sol

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data i hora: 29/03/2019 - 11.00 h.

Lloc: Facultat de Dret, Economia i Turisme - Sala de Juntes (espai 1.35)