"Cloud systems and HPC as a service of agroindustry"

Descargar pdf

ACTE DE DEFENSA DE TESI DOCTORAL

Autor/a: Jordi Mateo Fornés

Tesi : "Cloud systems and HPC as a service of agroindustry"

Direcció: Dr. Lluís Miquel Pla Aragonès - Dr. Francesc Xavier Solsona Tehàs

Tutoria: Dr. Francesc Xavier Solsona Tehàs

Dept./Centre: Informàtica i Enginyeria industrial

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data i hora: 29/03/2019 - 11.15 h.

Lloc: Escola Politècnica Superior - Sala de Graus