Anunci de defensa de lectura de tesi Selene Céspedes del Fierro, 22 de juny a les 10.00 hores

Descargar pdf

Programa/Program: Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Autor/Autora/Author: Selene Céspedes del Fierro

Títol/Título/Title: El perfil axiológico del comunicador desde el contexto profesional y formativo

Direcció/Dirección/Supervisor : Dr. Francesc Xavier Carrera Farran - Dra. Cristina Torrelles Nadal

Departament/Department/Centre: Pedagogia i Psicologia

Data/Fecha/Date: 22 - 06 -2017 10.00 h

Lloc/Lugar/Location : Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social - Sala de graus