Adapting the Decision Support System CPOWeeds to optimize weed control in northern Spanish conditions

Descargar pdf

Autor/Autora/Author: José María Montull Daniel

Direcció/Dirección/Direction: Dr. Andreu Taberner Palou

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Departament: Hortofructicultura, botànica i jardineria

Data lectura/Fecha lectura/Date defence: 23 de setembre de 2016

Hora/Time: 11.00 hores

Lloc/Llugar/Place: ETSEA - Sala de Graus