Tesi: "Troponin, Exercise and Growth: Exercise-Induced Release of Cardiac Troponins in Healthy Trained Prepubertal and Pubertal Males"

Descargar pdf

Autor/a: Rafel Cirer-Sastre

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Francisco Corbi Soler - Dr. Joaquin Reverter-Masia

Tutoria: Dr. Antoni Planas Anzano

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 12 Educació Física

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 23/06/2020 al 02/07/20, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 11/6/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 24/7/2020.