Tesi: Statistical learning methods for energy assessment in buildings with applications at different geographic levels

Descargar pdf

Autor/a: Gerard Mor Martínez

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències Del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Informàtica i Matemàtica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctor o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 15/10/2021 al 24/10/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en 1305 Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 11/10/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 15/11/2021