Tesi: "Síntesis, propiedades, caracterización y aplicaciones químicas de novedosos disolventes eutécticos profundos: DESs (Deep Eutectic Solvents)"

Descargar pdf

Autor/a: Paulo César Torres Palacio

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Ramon Canela i Garayoa

Tutoria: Dr. Ramon Canela i Garayoa

Dept./Centre: Departament de Química

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 1 Ciències Experimentals

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 02/07/2021 a l'11/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 7/2/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 24/8/2021.