Tesi: "Remodelación cardiovascular inducida por hipoxia intermitente. Reversibilidad y efecto de la edad"

Descargar pdf

Autor/a: Anabel Lourdes Castro Grattoni

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Ferran Barbé Illa i Dr. Manuel Sánchez de la Torre

Tutoria: Dr. Manuel Sánchez de la Torre

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  02 Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 18/03/2021 al 27/03/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 10/3/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 5/5/2021.