Tesi: "Procesos subyacentes a la mortalidad arbórea tras incendio"

Descargar pdf

Autor/a: Carles Arteaga López

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural

Direcció: Dr. Víctor Resco de Dios

Tutoria: Dr. Víctor Resco de Dios

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Enginyeria de Forest

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 25/11/21 al 4/12/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 23/11/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 9/1/2022