Tesi: "Prevention of deoxynivalenol toxicity in broiler chickens by means of detoxifying agents"

Descargar pdf

Autor/a: Insaf Riahi

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Anna M. Pérez Vendrell, Dr. Virginie Marquis i Dr. Antonio J. Ramos Girona

Tutoria: Dr. Antonio J. Ramos Girona

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 10 Ciència i Tecnologia dels Aliments

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 19/03/2021 al 28/03/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 18/3/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 27/04/2021.