Tesi: "Physiological, agronomic and molecular changes for early and late senescence maize inbred lines under abiotic stresses"

Descargar pdf

Autor/a: Nadia Chibane

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Pedro Revilla Temiño i Dr. Bernardo Ordás López

Tutoria: Dr. Ignacio Romagosa Clariana,

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  3 Enginyeria Agronòmica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctor o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 4/11/2021 al 13/11/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 3/11/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 5/12/2021