Tesi : "Performance assessment of self-adaptive cooling devices under unsteady and non-uniform heat loads"

Descargar pdf

Autor/a: Gerard Laguna Benet

Tesi : Performance assessment of self-adaptive cooling devices under unsteady and non-uniform heat loads

Direcció: Dr. Jérôme Barrau - Dr. Manel Ibañez Plana

Tutoria: Dr. Jérôme Barrau

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 14 Enginyeria Industrial 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/02/2020 al 07/03/2020, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 27/02/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 29/03/2020.