Tesi: "Multifunctional optimization of concrete as thermal energy storage material"

Descargar pdf

Autor/a: Laura Boquera Marcelo

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra (Universitat de Lleida, Spain); Dr. Josep Ramon Castro Chicot (Universitat de Lleida, Spain); Dra. Anna Laura Pisello (University of Perugia, Italy); Dr. Franco Cotana (University of Perugia, Italy)

Tutoria: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra (Universitat de Lleida, Spain) i Dr. Franco Cotana (University of Perugia, Italy)

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Diligència: Cotutela

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Enginyeria Industrial

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctor o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/10/2021 al 31/10/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en 1305 Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 18/10/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 22/11/2021.