Tesi: "Malaltia arterial subclínica en població prediabètica en l’estudi de cohorts prospectiu de Mollerussa"

Descargar pdf

Autor/a: María Belén Vilanova Fillat

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Didac Mauricio Puente i Dra. Josep Franch Nadal

Tutoria: Dr. Joan Verdaguer Autonell

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  02 Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 29/7/21 a l'1/8/21 i del 23 al 28/8/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 28/7/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 19/9/2021.