Tesi: "L’educació en valors mitjançant la música de col·lectius en risc d’exclusió social"

Descargar pdf

Autor/a: Lana Kovačević Kuč

Programa de Doctorat en Educació, Societat i qualitat de Vida

Direcció: Dr. Jordi Garreta Bochaca i Dr. Antoni Tolmos Tena

Tutoria: Dr. Jordi Garreta Bochaca

Dept./Centre: Departament de Geografia i Sociologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Geografia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 14/01/2022 al 23/01/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 14/1/2022.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 14/2/2022