Tesi: "La Iglesia en la Tierra Firme (1525-1583) -Ideales, misiones, tensiones y secularización-"

Descargar pdf

Autor/a: Luis Manuel Pérez Zambrano

Programa de Doctorat en Patrimoni, Societats i Espais de Frontera

Direcció: Dr. Flocel Sabaté Curull

Tutoria: Dr. Flocel Sabaté Curull

Dept./Centre: Història

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 52 Història, Història de l'Art i Història Social

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 26/6/2021 al 8/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Patrimoni, Societats i Espais de Frontera, segons s’ha acordat a la reunió de 22/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 30/7/2021.