Tesi: "Integrated Pest Management in Maize at the Landscape Scale"

Descargar pdf

Autor/a: Gemma María Clemente Orta

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Ramon Albajes Garcia- Dra. Maria Ángeles Achón Sama

Tutoria: Dr. Ramon Albajes Garcia

Dept./Centre: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 3 Enginyeria Agronòmica

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 28/07/20 al 02/08/20; 25/08/20 al 28/08/20, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 24/7/2020.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 19/9/2020.