Tesi: " Impacto del manejo del suelo y del sistema de riego y su gestión sobre las emisiones de gases de efecto invernadero bajo condiciones mediterráneas"

Descargar pdf

Autor/a: Samuel Franco Luesma

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Jorge Álvaro Fuentes- CSIC; Dr. José Cavero Campo- CSIC

Tutoria: Dr.Carlos Cantero Martínez

Dept./Centre: Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 3 Enginyeria Agronòmica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 19/06/20 al 28/06/20, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 18/06/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 20/07/2020.