Tesi: "Identificación de nuevas vías de señalización de la ciclinaD3 implicadas en la viabilidad y funcionalidad de la célula beta pancreática en la diabetes autoinmune"

Descargar pdf

Autor/a: Celia Vived Maza

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Concepción Mora Giral

Tutoria: Dra. Concepción Mora Giral

Dept./Centre: Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 01 Ciències experimentals

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/07/20 al 02/08/20; 25/08/20 al 27/08/20, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 17/07/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 18/09/2020.

IMPORTANT: aquesta tesi està sotmesa a un acord de confidencialitat. Si hi ha algú que la vol consultar, ens ho comuniqueu ja que haurà de signar un compromís de confidencialitat.