Tesi: "Gráficos estadísticos para personas con baja visión: desarrollo de una metodología para su evaluación heurística"

Descargar pdf

Autor/a: Rubén Alcaraz Martínez

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Antoni Granollers Saltiveri i Dra. Mireia Ribera Turro

Tutoria: Dr. Antoni Granollers Saltiveri

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  13 Informàtica i Matemàtica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 12/04/21 al 21/04/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 9/04/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 13/05/2021.