Tesi: "Estudis de la Resposta Immunitària en els contextos d'Autoimmunitat i Immunitat Tumoral: models de Diabetis Tipus 1 i Melanoma Cutani"

Descargar pdf

Autor/a: Marta Corral Pujol

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Joan Verdaguer Autonell

Tutoria: Dr. Joan Verdaguer Autonell

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  17 Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 30/6/2021 al 9/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 28/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 31/7/2021.