Tesi: "Estudio observacional de la eficacia del saque de esquina en la fase ofensiva en primera y segunda división española en la temporada 2016/2017"

Descargar pdf

Autor/a: Daniel Fernández Hermógenes

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dr. Oleguer Camerino Foguet i Dr. Raúl Hileno González

Tutoria: Dr. Oleguer Camerino Foguet

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 12 Educació Física

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/10/2020 al 5/11/2020, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 18/10/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 27/11/2020.