Tesi: "Estudio de viabilidad del uso de residuos procedentes de la explotación forestal del pino como una fuente sostenible y renovable de taninos"

Descargar pdf

Autor/a: Mireia Conde Mateos

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Anna Bacardit Dalmases i Dr. Lluís Ollé Otero

Tutoria: Dra. Anna Bacardit Dalmases

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Enginyeria Industrial

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 24/11/2021 al 3/12/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 24/11/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 8/1/2022