Tesi: "Entrenamiento deportivo y complejidad: actualizando supuestos teóricos, prácticos e hipótesis de investigación"

Descargar pdf

Autor/a: Rafel Pol Cabanellas

Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport

Direcció: Dra. Natàlia Balagué Serre i Dr. Robert Hristovski

Tutoria: Dra. Carlota Torrents Martín

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  13 Educació Física

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 01/03/2021 al 10/03/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 26/2/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 9/4/2021.