Tesi: "Emulsion-based delivery systems as a strategy to improve functionality of β-carotene"

Descargar pdf

Autor/a: Ariadna Gasa Falcon

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Olga Martín Belloso- Dra. Isabel Odriozola Serrano

Tutoria: Dra. Olga Martín Belloso

Dept./Centre: Tecnologia d'aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 10 Ciència i Tecnologia dels Aliments

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 19/06/20 al 28/06/20, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 18/06/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 20/07/2020.