Tesi: "El proceso intergeneracional de reproducción y transmisión de costumbres religiosas y sincréticas en contextos migratorios. Un estudio socioantropológico"

Descargar pdf

Autor/a: Teresa Torres González

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dr. José Fidel Molina Luque

Tutoria: Dra. Maria Dolores Mayoral Arque

Dept./Centre: Departament de Geografia i Sociologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  51 Geografia i Sociologia

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/6/2021 a l'1/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 22/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 23/7/2021.