Tesi : "El acceso a la información pública en España: Del idealismo al realismo jurídico"

Descargar pdf

Autor/a: Roser Andreu Llovet

Tesi : El acceso a la información pública en España: Del idealismo al realismo jurídico.

Direcció: Dr. Alejandro Nieto García - Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Tutoria: Dr. Antonio Ezquerra Huerva

Dept./Centre: Dret Públic

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 4 Dret

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 20/02/2020 al 29/02/2020, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 18/02/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 22/03/2020.