Tesi: "Comercio Internacional, Desigualdad y Crecimiento Económico de Chile; Periodo 1860 al 2010"

Descargar pdf

Autor/a: Jilberto Daniel Jorge Cuadra Urrutia

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Roberto Enrique Santander Moya

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 21/12/2021 al 23/12/2021 i del 7/01/2022 al 13/01/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 20/12/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 4/2/2022