Tesi: "Assessment of environmental impacts of agricultural practices"

Descargar pdf

Autor/a: Awais Shakoor

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dra. Ángela Dolores Bosch Serra i Dr. José Ramón Olarieta Alberdi

Tutoria: Dra. Ángela Dolores Bosch Serra

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 3 Enginyeria Agronòmica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 11/1/2022 al 20/1/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 13/12/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 11/2/2022