Tesi: "Alineamiento estratégico entre negocio y tecnologías de la información (TI)"

Descargar pdf

Autor/a: Pablo Alfonso Gajardo Baeza

Direcció: Dr. Ariel La Paz Lillo

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Administració d'Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 7 Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 03/09/2020 al 12/09/2020, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 1/9/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 4/10/2020.