"La importancia de la periferina como autoantígeno en la Diabetes tipo 1 y su papel como DAMP"

Descargar pdf

Autor/a: Leire Egia Mendikute

Títol: "La importancia de la periferina como autoantígeno en la Diabetes tipo 1 y su papel como DAMP"

Direcció: Dr. Joan Verdaguer Autonell

Tutoria: Dr. Joan Verdaguer Autonell

Dept./Centre: Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 01 Ciències experimentals

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 31/05/2019 AL 09/06/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 31/05/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 01/07/2019.