"Desarrollo del pensamiento crítico y la acción empoderada del estudiantado universitario en la fase de detección de necesidades en los proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS). Diseño y validación del cuestionario Paseo a la Deriva (DNPD)"

Descargar pdf

Autor/a: Adelina Miró Miró

Tesi : "Desarrollo del pensamiento crítico y la acción empoderada del estudiantado universitario en la fase de detección de necesidades en los proyectos de Aprendizaje Servicio (ApS). Diseño y validación del cuestionario Paseo a la Deriva (DNPD)"

Direcció: Dr. José Fidel Molina Luque

Tutoria: Dr. José Fidel Molina Luque

Dept./Centre: Geografia i Sociologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 09 Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 12/06/2019 al 21/06/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 10/06/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 13/07/2019.