“Ateromatosis subclínica en pacientes con infección crónica por virus de la Hepatitis C: Factores de riesgo y modificación tras la terapia con Antivirales de Acción Directa”

Descargar pdf

Autor/a: Tamara Revuelto Artigas

Tesi : “Ateromatosis subclínica en pacientes con infección crónica por virus de la Hepatitis C: Factores de riesgo y modificación tras la terapia con Antivirales de Acción Directa”

Direcció: Dr. Josep Maria Reñé Espinet - Dra. Àngels Betriu Bars

Tutoria: Dra. Carme Piñol Felis

Dept./Centre: Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 02 Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 27/05/2019 AL 05/06/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 22/05/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 27/06/2019.