Tesi : "Valoración de la madurez para la toma de decisiones sanitarias en menores afectos de enfermedad aguda y crónica en un contexto hospitalario"

Download Pdf

Autor/a: Maria Alba Gairí Burgués

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Montserrat Esquerda Aresté - Dr. Eduard Solé Mir

Tutoria: Dr. Josep Pifarré Paredero

Dept./Centre: Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 02 Medicina i Cirurgia

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 09/06/2020 al 18/06/2020, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 4/6/2020.

 

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 10/7/2020.