Tesi: "Valoració dels canals tipus T com a diana terapèutica en el glioblastoma: silenciament gènic versus bloqueig farmacològic"

Download Pdf

Autor/a: Anna Visa Pretel

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Carles Cantí Nicolás i Dra. Judit Herreros Danés

Tutoria: Dra. Judit Herreros Danés

Dept./Centre: Departament de Medicina Experimental

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  17 Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 10/12/20 al 19/12/20, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 3/12/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 25/1/2021.

IMPORTANT: aquesta tesi està sotmesa a un acord de confidencialitat. Si hi ha algú que la vol consultar, ens ho comuniqueu ja que haurà de signar un compromís de confidencialitat.