Tesi: "Towards waste valorization: Recovery of valuable compounds from animal by-products and opportunities of application"

Download Pdf

Autor/a: Diana Gabriela Coşovanu

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Jordi Eras Joli i Dra. Gemma Villorbina Noguera

Tutoria: Dra. Jordi Eras Joli

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mención: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 1 Ciències Experimentals

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 02/07/2021 a l'11/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 2/7/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 24/8/2021.